Archive for the ‘اقتصادی’ Category

مکاتب اقتصادی

ژوئیه 20, 2009

«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism»(در فارسی به «سوسیالیسم پنداری»و«سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده‌است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس(از با نفوذترین سوسیالیستها که با جمع آوری نظرات سوسیالیستهای قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری بنام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند)به سوسیالیستهای پیش از خودشان اطلاق شده‌است.وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیستهای اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسانگرایانی هستند که نسبت به بهره کشی شدیدی که با سرمایه داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها این لقب کنایه آمیز را در مورد آنها بکار برد و معتقد بود بیشتر آنها خیال پردازانی در جستجوی مدینه فاضله‌اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیلکرده، جامعه را تحول بخشند. بنظر وی بیشتر افراد تحصیلکرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسانگرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آنهایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‏های تخیلی را بکار برد.

(more…)

Advertisements

اقتصاد ایران

ژوئیه 16, 2009

انتقاد از اقتصاد ایران هرچند این روزها باعث می‌شود تا گروهی از مسوولا‌ن اقتصادی از این امر با عنوان سیاه‌نمایی یاد کنند اما واقعیت این است که اکنون اقتصاد کشور در جایی ایستاده است که مواجهه با آن نمایی جز انتقادات تند و تیز اما ناصحانه و از باب دلسوزی باقی نمی گذارد. البته بسیاری از نمایندگان دولتی اقتصاد و همچنین جمعی از کارشناسان اقتصادی که در بخش‌های دیگر حاکمیت نیز حضور دارند، این مساله را پذیرفته‌اند و با تلخی از اقتصاد ایرانی یاد می‌کنند. ‌

(more…)