Posts Tagged ‘اقتصاد سبز’

تصاویری از حملات وحشیانه اسراییلی ها

اکتبر 21, 2009

جنایات اسراییلی های صهیونیست علیه زنان و کودکان نقض حقوق بشر

11

(more…)

Advertisements

جنگ در خرمشهر ادامه دارد

سپتامبر 27, 2009

تصاویری از وضعیت فعلی خرمشهر

(more…)