Posts Tagged ‘رابطه ایران با کشورهای غربی’

رابطه ایران با کشورهای غربی

ژوئیه 21, 2009

تخريب روابط ايران با كشورهاي غربي نمره منفی بزرگی برای دولت اقای احمدی نژاد است در بسياري از موارد این دولت با نوع خاص ادبیاتی که رئیس دولت دارد و موضع‌گيري كه اتخاذ می کند، مناسبات ایران را با این كشورها دچارمشکل كرده‌است. درحاليكه بايد صف مخالفان ایران را متفرق می کردیم ، بعضی ازکشورهای بی تفاوت را به سمت نزدیک شدن به مواضع كشورهاي مخالف ایران حرکت داده ایم .

(more…)